Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
CME Online - Lunch and Learn - Klachten & Claims
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.0 uur / punten
Algemeen
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Praktijkorganisatie| Tandheelkunde algemeen
Professionaliteit

In deze korte cursus wordt uitgelegd bij welke instanties een patiënt een klacht kan indienen. Ingezoomd wordt op de Wkkgz-klacht en een tuchtprocedure: wat is een Wkkgz-klacht en wat schrijft de wet dan voor om te doen? Voor wat betreft het tuchtrecht worden de volgende vragen beantwoord; welke klachten kunnen daar worden ingediend, hoe verloopt een procedure, aan welke normen wordt getoetst en hoe kan je optimaal verweer voeren om een maatregel zo veel mogelijk te vermijden? Ook wordt ingegaan op het onderscheid tussen complicaties, incidenten en calamiteiten. Bij de laatste twee schrijft de Wkkgz voor om een aantal acties te ondernemen. De cursus wordt afgesloten met tips & tricks om zo goed mogelijk met onvrede van een patiënt om te gaan.

Leerdoelen:

Na het volgen van de cursus:

  • Bekend met de verschillende soorten klachteninstanties.
  • Weet u wat u moet doen bij een Wkkgz-klacht.
  • Weet u hoe een tuchtprocedure verloopt.
  • Kunt u het onderscheid maken tussen een incident en een calamiteit en weet u wat u in beide situaties moet doen
  • Heeft u handvatten voor het voeren van een klachtgesprek.

Docenten/sprekers

Programma

Klachtinstanties
Een tuchtklacht
Een Wkkgz-klacht/incident/calamiteit
Communicatie bij onvrede