Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - Porseleinen facings
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Esthetische tandheelkunde| Restauratieve tandheelkunde
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Op televisie is bijna niemand meer te vinden met zijn eigen tanden, waardoor wit en recht de norm zijn geworden. Door deze ontwikkeling is niet alleen de vraag naar esthetische tandheelkunde toegenomen, maar zo ook de gestelde eisen. Om altijd aan deze hoge eisen te voldoen is het belangrijk om een aantal handvatten tot je beschikking te hebben, waardoor u de levensduur, esthetiek en weefselafname onder controle heeft.

In deze cursus reikt Paul de Kok u deze handvatten aan, zodat u er direct mee aan de slag kan gaan. Er wordt gekeken de indicatie is voor porseleinen facings en hoe u vervolgens de behandeling voorspelbaar opzet. Verder worden ook de methoden van en overwegingen bij het prepareren en cementeren uitvoerig besproken.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • Kunt u een gedegen afweging maken wat betreft de indicatie van verschillende restauratieve behandelopties om de esthetiek van iemands dentitie te verbeteren
  • Kunt u de juiste voorbereidingen treffen om met porseleinen facings voorspelbaar tot een goed eindresultaat te komen
  • Kent u de juiste preparatietechnieken voor porseleinen facings
  • Weet u welk restauratiemateriaal het meest geschikt is voor porseleinen facings
  • Weet u hoe restauratiematerialen adequaat worden voorbehandeld voor adhesieve hechting aan tandweefsels
  • Begrijpt u de noodzakelijke stappen om porseleinen facings adhesief te cementeren

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Indicatie
Voorspelbaar werken
- Digitale mondfotografie
- Digital smile design
Prepareren
- Demonstratie preparatiestappen
- Vervolgstappen
- Spot Etch
Materiaalkeuze
Cementeren
- Hechten aan het element
- Hechten van de restauratie
- Composiet(cement)
Afsluiting