Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
CME-Online - Kindertandheelkunde en radiologie
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.5 uur / punten
Algemeen
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Radiologie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

U herkent de situatie ongetwijfeld uit uw praktijk: het kind dat niet blijft dichtbijten op het bitewing bijtblokje met als gevolg een onbruikbare foto met vooral ‘zwart’ beeld, of het kind dat met het hoofd meedraait als de pano voorbijkomt. Zulke situaties doen ons vaak inwendig ontploffen. Hoe voorkom je deze en wat zijn de alternatieven? Op deze vragen en problemen wordt in deze cursus antwoord geboden, steeds met de radioprotectie voor de patiënt in het achterhoofd.

Leerdoelen

Het doel van deze cursus is de tandarts bewust te maken van de potentiële risico’s van ioniserende straling. In het bijzonder in de kindertandheelkunde dient men aandacht te hebben voor het beperken van de stralingsdosis, zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Hiervoor is voldoende kennis nodig van de verschillende technieken die men kan gebruiken in de praktijk en van de verschillende technische middelen die in de handel te verkrijgen zijn. Een tweede doelstelling van deze cursus is de tandarts artefacten en projectiefouten te leren herkennen, zodat ze in de toekomst kunnen worden voorkomen.

De cursus is geschreven door prof. dr. J. Aps.

Docenten/sprekers

Programma

Inleiding
Stralingsbescherming voor de tandarts
Dosissen en eenheden
Biologische effecten risico's verbonden aan röntgenstraling
Tandheelkundige radiografieën bij kinderen
Radiologie in de kindertandheelkunde in praktijk
Bitewings, periapicale en pantomografische radiografie
De schuine laterale opname, cefalometrische radiografie en Cone Beam CT
Casus
Afsluiting