Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
E-learning Infectiepreventie in mondzorgpraktijken: basis- en verdiepingsmodule
€95
|
e-learning
|
Prelum Uitgevers
3.0 uur / punten
Algemeen
Prelum Uitgevers
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Medisch algemeen| Praktijkorganisatie| Preventie| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Het behandelteam in de mondzorgpraktijk komt dagelijks in contact met bloed en speeksel. Op die manier wordt het team blootgesteld aan micro-organismen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Om kruiscontanimatie te voorkomen, moet de keten van infectie worden doorbroken. Dit kan door een aantal maatregelen te treffen die bijdragen aan het creëren van een veilige werkomgeving. Denk hierbij aan het volgen van de veiligheidsinstructies hoe om te gaan met bloed en bloedgecontamineerde voorwerpen, voorzichtig om te gaan met scherpe voorwerpen, het nauwkeurig omgaan met reiniging, desinfectie en sterilisatie, goede handhygiëne en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Deze e-learning bevat twee modules:

  • In de basismodule (1,5 uur) worden de basisprincipes van hygiëne en infectiepreventie in de mondzorgpraktijk behandeld.
  • In de verdiepingsmodule (ook 1,5 uur) ligt de focus specifiek op persoonlijke hygiëne, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Na het volgen van deze e-learning ben je op de hoogte van de basisprincipes en meest elementaire voorschriften voor hygiëne en infectiepreventie in de mondzorgpraktijk, in lijn met de geldende Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken (2016). 

Beide modules zijn geschikt voor het gehele mondzorgteam.

Onderwerpen basismodule

  • Infectieketen, transmissieroutes en preventie van transmissie
  • Persoonlijke hygiëne en beschermingsmiddelen
  • Reiniging, desinfectie en sterilisatie
  • Werkruimten
  • Immunisatie en accidenteel bloedcontact

Leerdoelen basismodule
Na afloop van deze module:
•    kun je de principes van kruiscontaminatie en het ontstaan van infecties benoemen;
•    kun je het doel en belang van handhygiëne aangeven en dit correct toepassen;
•    kun je aangeven welke methoden geschikt zijn om de diverse categorieën instrumenten gereed te maken voor hergebruik;
•    kun je de rol van immuniteit bij het optreden van infecties aangeven;
•    kun je de risico’s van prikaccidenten inschatten en adequate maatregelen treffen wanneer die zich voordoen.

Onderwerpen verdiepingsmodule

  • Persoonlijke hygiëne 
  • Werkkleding en schoeisel
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (BPM)

Leerdoelen verdiepingsmodule
Na afloop van deze module weet je:
•    hoe je je haar draagt;
•    welke sieraden je mag dragen en hoe;
•    hoe je omgaat met mobiele communicatiemiddelen;
•    waar je wel en waar je niet kunt eten en drinken;
•    hoe je omgaat met handhygiëne na snuiten, hoesten, niezen en toiletbezoek;
•    aan welke voorwaarden werkkleding moet voldoen;
•    wanneer werkkleding vervangen moet worden;
•    hoe de werkkleding gewassen moet worden;
•    aan welke voorwaarden schoenen in de mondzorgpraktijk moeten voldoen;
•    aan welke voorwaarden persoonlijke beschermingsmiddelen in de mondzorgpraktijk moeten voldoen;
•    wanneer en hoe persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt;
•    hoe je persoonlijke beschermingsmiddelen kunt combineren.
 

Docenten/sprekers

Programma

De e-learning bestaat uit een afwisseling van video's, teksten, foto's, tekeningen en externe bronnen. De e-learning start met een entreetoets en op verschillende momenten in de e-learning worden tussenvragen gesteld. Na afloop wordt een eindtoets afgenomen, die - als minimaal 70% van de vragen goed is beantwoord - 1,5 nascholingspunten per module oplevert. Het doorlopen van de gehele e-learning neemt ongeveer 3 uur in beslag.