Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
2
E-learning Tandheelkundige radiologie: basis- en verdiepingsmodule
€115
|
e-learning
|
Prelum Uitgevers
3.0 uur / punten
Algemeen
3.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
Prelum Uitgevers
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Radiologie| Radiologie TMS basis
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

De röntgendiagnostiek is een onmisbaar onderdeel van de tandheelkundige diagnostiek. Omdat de tandarts niet alleen de indicatie voor de opname stelt, maar de opname ook zelf maakt (of laat maken) en interpreteert, heeft deze hierin een extra verantwoordelijkheid. Kennis van de verschillende opnametechnieken is belangrijk om met een zo laag mogelijke dosis de vereiste informatie te verkrijgen. In elke praktijk waar röntgenopnamen worden vervaardigd moet een stralingsdeskundige/toezichthouder worden benoemd. Deze heeft kennis van de eigenschappen van straling en het juiste, veilige gebruik.

Deze e-learning bevat twee modules:

 • In de basismodule (1,5 uur) worden de basisprincipes van röntgenstraling, wet- en regelgeving en het veilig maken van röntgenopnamen in de mondzorgpraktijk behandeld.
 • In de verdiepingsmodule (1,5 uur) ligt de focus op de diverse opnametechnieken en de bijbehorende indicaties, aandachtspunten en valkuilen.

Na het volgen van deze e-learning ben je op de hoogte van de basisprincipes en belangrijkste aandachtspunten rond tandheelkundige radiologie, in lijn met de meest recente richtlijnen en de huidige wetenschappelijke inzichten. Deze modules zijn geldig als onderdeel van de te volgen nascholingsuren na het behalen van de initiële TMS-cursus Radiologie.

Beide modules zijn bestemd voor tandartsen.

Onderwerpen basismodule

 • Wat is straling?
 • Interactie van straling en levend weefsel: dosimetrie
 • Wet en regelgeving
 • Digitale röntgenopnamen
 • Opnametechnieken
 • Wie mogen er röntgenopnamen indiceren?
 • Een veilige werkomgeving

Leerdoelen basismodule
Na afloop van deze module:
•    ken je de risico’s van straling in de tandheelkundige diagnostiek;
•    weet je hoe de tandarts een afweging maakt van de voor- en nadelen van röntgenopnamen;
•    ken je de maatregelen om veilig röntgenopnamen te maken;
•    ken je de belangrijkste wet- en regelgeving omtrent het gebruik van straling in de tandheelkundige diagnostiek;
•    weet je wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de stralingsdeskundige;
•    weet je op welke wijze het röntgenbeeld digitaal vastgelegd kan worden;
•    heb je inzicht in kenmerken en mogelijkheden van het digitale beeld;
•    kun je beredeneerd voor een bepaalde opnametechniek kiezen;
•    weet je wie kundig en bevoegd zijn om röntgenopnamen te indiceren en/of maken;
•    weet je aan welke eisen de tandheelkundige praktijk moet voldoen vanuit het oogpunt van stralingsveiligheid. 

Onderwerpen verdiepingsmodule

 • Interactie van straling en materie
 • Stralingsrisicoanalyse
 • Radiologie voor betere diagnostiek
 • Beperkingen en voorkómen van opnamefouten

Leerdoelen verdiepingsmodule
Na afloop van deze module:
•    ken je het doel van een stralingsrisico-inventarisatie en -evaluatie;
•    kun je beoordelen welke verbeteringen in de praktijk nodig zijn op basis van de stralingsrisico-inventarisatie;
•    ken je een aantal toepassingen van digitale beeldbewerking;
•    ken je de belangrijkste kenmerken van panoramische opnamen;
•    ken je de beperkingen van panoramische opnamen en kun je de meest geschikte röntgenopnamen kiezen in verschillende omstandigheden.

Docenten/sprekers

Programma

De e-learning bestaat uit een afwisseling van video's, teksten, foto's, tekeningen en externe bronnen. De e-learning start met een entreetoets en op verschillende momenten in de e-learning worden tussenvragen gesteld. Na afloop wordt een eindtoets afgenomen, die - als minimaal 70% van de vragen goed is beantwoord - 1,5 nascholingspunten per module oplevert. Het doorlopen van de gehele e-learning neemt ongeveer 3 uur in beslag.