Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

BSL_E-learning_Maak je praktijk paro-proof
€69
|
e-learning
|
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Deze cursus wordt ook gegeven:
Parodontologie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

De richtlijn Parodontale Screening is in 2020 op een aantal cruciale punten aangepast om het screeningsproces voor tandheelkundig professionals te vereenvoudigen. In deze e-learning leert u daar alles over. Ook maakt u kennis met de nieuwste inzichten over de aandoening parodontitis, zodat u uw patiënt na de screening kunt adviseren over de juiste vervolgbehandeling.

Leerdoelen

Na het volgen van deze e-learning:

  • bent u bekend met de classificatie, definitie en prevalentie van de aandoening parodontitis.
  • kent u het verschil tussen DPSI (Dutch Periodontal Screening Index ) en PPS (periodiek parodontaal screenen).
  • weet u hoe u het concrete stappenplan volgens de richtlijn parodontale screening kan toepassen tijdens het screeningsproces.
  • kunt u een goede risico-inschatting maken op basis van de screening .
  • kent u het verschil tussen screenen en het stellen van een diagnose.
  • weet u wat de taken en verantwoordelijkheden van het hele behandelteam zijn: preventie-assistent, tandartsassistent, mondhygiënist en tandarts-parodontoloog en weet naar wie hij/zij moet doorverwijzen afhankelijk van de PPS-score.
  • kent u uw eigen taken en verantwoordelijkheden als regievoerder in het behandeltraject.
  • heeft u inzicht in welke patiënten in uw eigen praktijk behandeld kunnen worden voor parodontitis en welke niet.

Docenten/sprekers

Programma

De gehele e-learning beslaat 3 uur doorlooptijd.

Gemiddelde tijdsbesteding:
2 uur leeswerk (lesstof en achtergrond artikelen),
30 min. beeldmateriaal (foto's, animaties, video's),
20 min. beantwoorden oefenvragen,
10 min. beantwoorden eindtoetsvragen.