Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
wo 1
jan '00
2
Stralingshygiëne voor gebruik van CBCT door tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen
|
e-learning
|
PAOT Radboudumc Nijmegen
21.0 uur / punten
Algemeen
3.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
PAOT Radboudumc Nijmegen
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Radiologie| Radiologie TMS CBCT
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

De cursus voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen, zoals geformuleerd in de Regeling deskundigheidseisen radiologische verrichtingen. Tijdens deze cursus wordt door middel van presentaties en oefeningen duidelijk gemaakt wat de verschillen zijn tussen de traditionele 2D en de huidige 3D röntgenopnamen. Aangezien de aanvrager en de beoordelaar van een CBCT wettelijk verplicht is de gehele CBCT te beoordelen, wordt geoefend in een systematische beoordeling van de foto’s. Voor de beoordeling is een goede kennis van de anatomie van het hoofd noodzakelijk. In de cursus wordt een samenvatting gegeven van relevante wet- en regelgeving rond het werken met CBCT en hoe dit in de praktijk kan worden geïmplementeerd. Omdat de patiëntdosis bij CBCT meestal hoger is dan bij intraorale opnamen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rechtvaardiging van de opnamen en de stralingsveiligheid van patiënt, behandelaar en omgeving.

Docenten/sprekers

Programma

Theoretische e-learning met een online responsiecollege en een fysiek examen (zie urenverantwoording in de bijlage)

Beoordelingen

2
Toets is toch uitgebreider dan de gegeven stof
Top Cursus!