Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
CME-Online - Het paro-traject
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Parodontologie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

In de laatste jaren is het bewustzijn bij patiënten over het belang van mondgezondheid toegenomen en is de kwaliteit van de gezondheidszorg verbeterd. Maar wanneer er gekeken wordt naar de prevalentie van parodontitis blijkt dat deze gelijk is gebleven. Parodontitis is de meest voorkomende, niet overdraagbare, ontstekingsziekte. Het behandelen en ook zeker het voorkomen hiervan is een belangrijk onderdeel van de algemene mondzorg.

Aan de hand van de NVvP-richtlijn “Parodontale Screening, Diagnostiek en Behandeling in de Algemene Praktijk”, behandelt Monique Danser het paro(preventie)-traject. Ze bespreekt de impact van parodontitis en gaat in op hoe het kan worden behandeld. Belangrijk hierbij is de nazorg, want een paro-patiënt zal altijd een paro-patiënt blijven. Als laatst worden er ook een tweetal casussen besproken waarin de behandelde stof wordt toegepast.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de vier verschillende stappen van de parodontale behandeling benoemen met daarbij de doelstelling per stap
  • weet u aan welke randvoorwaarden een patiënt moet voldoen voor een succesvolle parodontale behandeling
  • kunt u een gepersonaliseerd zorgplan opstellen voor patiënten met parodontale aandoeningen; rekening houdend met individuele behoeften, motivatie en de ernst van de aandoening
  • kunt u de verschillende aanvullende onderzoeken ten behoeve van diagnostiek voor parodontale behandelingen indiceren en interpreteren
  • bent u in staat de succescriteria van de parodontale behandeling benoemen

Docenten/sprekers

Programma

Welkom
Van paro-protocol naar paro-traject
Randvoorwaarden
Aanvullend onderzoek
Behandeling van parodontitis
Prognose
Multidisciplinaire aanpak
Casuïstiek
Afsluiting