Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Uitblinkers training - online modules
€995
|
e-learning
|
Prelum Uitgevers
4.0 uur / punten
Algemeen
Prelum Uitgevers
Deze cursus wordt ook gegeven:
Mondhygiëne| Pedodontologie (kindertandheelkunde)| Preventie| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Communicatie

In deze training ga je werken met de Uitblinkers-methodiek. Uitblinkers is een gespreksmethodiek voor zorgverleners, gebaseerd op opvoedkundige principes, om ouders te coachen in het verbeteren van het poetsgedrag van kinderen tussen 2 en 10 jaar. Hierbij wordt een set met duidelijk geïllustreerde kaarten gebruikt. De gespreksmethodiek is gericht op het identificeren van barrières die een drempel vormen bij het tandenpoetsen bij het kind, en het bespreken van een passende aanpak om deze barrières weg te nemen. Hierbij staat het aanleren van opvoedkundige vaardigheden rondom tandenpoetsen centraal.

De serie e-learningmodules bestaat uit 4 modules met in totaal 3 uur studietijd. In de modules wordt de theoretische basis van Uitblinkers behandeld in een mix van teksten, video’s, animaties en vragen. Je leert de achtergrond van de opvoedkundige aanpak en hoe deze toe te passen in de praktijk.

De volgende onderdelen komen aan bod:

  • - module 1: achtergrond van de Uitblinkersinterventie
  • - module 2: gesprekstechnieken en de Uitblinkersinterventie
  • - module 3: stimuluscontrole en de Uitblinkersinterventie
  • - module 4: operante conditionering en de Uitblinkersinterventie

Uitblinkers borduurt voort op twee academische proefschriften van het ACTA en is ontwikkeld in samenwerking met experts uit de pedagogiek en psychologie. Uitblinkers is verkozen tot preventieproject van het jaar 2020 én 2021 – en recent heeft het onderzoeksteam de publicatieprijs van de NTVT in de wacht gesleept.

Docenten/sprekers

Programma

In deze serie van vier e-learningmodules leert de cursist de achtergrond van de opvoedkundige aanpak van de Uitblinkers-methodiek en hoe deze toe te passen in de praktijk. De theoretische basis wordt behandeld in een mix van teksten, video’s, animaties en tussentijdse vragen. Na afloop van elke module wordt een eindtoets afgenomen. Wanneer van ieder van de vier eindtoetsen minimaal 80% van de vragen goed is beantwoord levert dat de cursist in totaal 3 nascholingspunten op. Het doorlopen van iedere module neemt ongeveer drie kwartier in beslag.

De volgende onderdelen komen in de e-learningmodules aan bod:
- module 1: achtergrond van de Uitblinkersinterventie
- module 2: gesprekstechnieken en de Uitblinkersinterventie
- module 3: stimuluscontrole en de Uitblinkersinterventie
- module 4: operante conditionering en de Uitblinkersinterventie