Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-Online - Endodontische Diagnostiek
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Endodontologie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Een diagnose is de vaststelling van een aandoening door een tandarts (of een andere zorgprofessional). Dit moet gebeuren aan de hand van subjectieve en objectieve bevindingen van een onderzoek. De diagnose bepaalt de vervolgbehandeling en zonder diagnose is een behandeling niet gerechtvaardigd, tenzij de behandeling zelf een diagnostische functie heeft.

In de praktijk blijkt de endodontische diagnostiek een lastig onderwerp te zijn. In deze cursus leidt Kasper Veenstra u door een gestandaardiseerd diagnoseproces binnen de endodontologie, welke het stellen van een diagnose eenvoudiger maakt. Tevens bespreekt hij de Classificatie Endodontische Behandeling (CEB) en de Dutch Endodontic Treatment Index (DETI). Aan de hand van een afsluitende casus wordt de besproken stof doorgenomen en de werkwijze gedemonstreerd.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de verschillende diagnoses binnen de endodontologie herkennen
  • weet u het belang van het stellen van een diagnose alvorens een behandeling te starten
  • heeft u kennis van het gebruik van de Classificatie Endodontische Behandeling (CEB)
  • heeft u kennis van het gebruik van de Dutch Endodontic Treatment Index (DETI)

Docenten/sprekers

Programma

Welkom
De endodontische diagnoses
- Reversibele pulpitis
- Irreversibele pulpitis
- Irreversibele pulpitis met parodontitis apicalis
- Parodontitis apicalis
Het diagnoseproces
- Anamnese
- Klinisch onderzoek
- Interpretatie en aanvullend onderzoek
- Het stellen van de diagnose
De CEB, DETI en therapie
Casuïstiek
- De diagnose en de werkelijkheid
- Toepassen DETI & CEB
Afsluiting