Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
CME-online - Help! Er komt een kind in de praktijk.
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
1.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Angstbegeleiding| Pedodontologie (kindertandheelkunde)| Preventie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Als mondzorgspecialist kom je wel eens (angstige) kinderen tegen en niet iedereen heeft affiniteit met het behandelen van kinderen. Vaak zijn de behandelaars zelfs “angstiger” voor het kind dan andersom.

Alles begint bij preventie: Voorkomen van cariës en angst is beter en makkelijker dan genezen. Goede voorlichting is hierbij essentieel en de afgelopen jaren zijn hier wat verschuivingen in geweest.

Deze cursus geeft u een update van deze verschuivingen. Verder komen er tips en tricks aan bod om de behandeling makkelijker en leuker te maken voor kind, ouders, tandarts en assistent. Wennen voor een behandeling, taalgebruik en afleiding zijn daar belangrijke voorbeelden van. Ook blijkt de rol van de assistent essentieel tijdens een behandeling bij kinderen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u welke voorlichting u zou moeten geven bij kinderen om cariës te voorkomen
  • weet u hoe u uw assistent kunt instrueren om het behandelen van kinderen makkelijker te maken (o.a. aangeven anesthesie, afleiding, vooruitdenken)
  • weet u wat u vooral wel en vooral niet moet zeggen als een kind in de kamer is
  • weet u waarom het geven van anesthesie bij een mogelijk gevoelige behandeling en het behandelen met cofferdam een goed idee is bij kinderen
  • weet u hoe u een kind goed kunt afleiden, wat voor minder stress, angst en pijn kan zorgen

Docenten/sprekers

Programma

Welkom
Cariës preventie kinderen
Grootste wijzigingen richtlijn
Een kind in de praktijk
Binnenkomst, in de stoel en met de ouder
Tandheelkundig behandelen
Tips en tricks
Afsluiting