Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

CME-online - Parodontologie, mondgezondheid en diabetes mellitus
€0
|
e-learning
|
CME-Online/E-WISE Nederland
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
CME-Online/E-WISE Nederland
Deze cursus wordt ook gegeven:
Parodontologie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

De relatie tussen mondgezondheid en diabetes mellitus wordt al decennialang bediscussieerd. Onderzoeken tonen aan dat diabetes mellitus niet bevorderlijk is voor het welzijn van de mond. Daarnaast blijkt steeds meer dat een zieke mond invloed kan hebben op het verloop van suikerziekte. Maar in welke mate? En als deze relatie aanwezig is, vraagt dit dan niet om een interdisciplinaire aanpak, waarbij medische en tandheelkundige specialisten nauw met elkaar samenwerken? In deze cursus wordt uitgebreid ingaan op de tweeledige relatie tussen mondgezondheid en diabetes mellitus.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de effecten van diabetes mellitus op mondgezondheid benoemen
  • kunt u de bestaande literatuur over de invloed van parodontitis op de metabole controle interpreteren
  • kunt u uitleggen dat de interactie tussen parodontitis en diabetes mellitus complex is
  • kunt u uitleggen waarom interdisciplinaire samenwerking wenselijk is bij de behandeling van patiënten met parodontitis en diabetes mellitus

 

Docenten/sprekers

Programma

Welkom
Parodontitis
Diabetes mellitus
Het verband tussen parodontitis en diabetes mellitus
Interdisciplinaire samenwerking
Conclusie