Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

vr 29
nov '24
Cursus Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent
€165,00
|
Naarden
|
Ivoren Kruis
2.0 uur / punten
Algemeen
2.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
Ivoren Kruis
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 29 november 2024
Angstbegeleiding| Mondhygiëne| Preventie| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Communicatie

In de Preventie Academie (PA) wil het Ivoren Kruis mondzorgverleners bij dentale praktijken up-to-date informeren over de kansen die preventie biedt. De PA is bedoeld voor alle spelers in het dentale team. Kortom: tandartsen, mondhygiënisten ((paro-)preventie))assistenten, tandprothetici, etc.. 

Datum: 2024 
Titel: Cursus Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent
Praktische cursus met interactieve casuïstiek over de individuele cariëspreventiemethode Gewoon Gaaf
Cursusvorm: Praktische themadag met casuïstiek
Doelgroep: (preventie)assistenten

Uit onderzoek (Volgenant et al, 2019) blijkt dat van al de mondzorgverleners de (preventie)assistenten (41%) het meest betrokken zijn bij de uitvoering van Gewoon Gaaf in de praktijk.

Uit de enquêteresultaten, gehouden onder mondzorgverleners die de GG-cursus volgden, blijkt dat juist bij (preventie)assistenten de behoefte bestaat aan meer theoretische kennis over het ‘Basisadvies Cariëspreventie’ en het ‘Aanvullend Advies Cariëspreventie’. Ook gaven zij aan meer te willen ‘oefenen’ met motivational interviewing (MI).

Op grond daarvan heeft het bestuur van het Ivoren Kruis besloten een verdiepende cursus te ontwerpen voor de (preventie)assistent: ‘Gewoon Gaaf uitgediept voor de (preventie)assistent’. 

De cursus is gebaseerd op de 3 pijlers van 'Het Advies Cariëspreventie’ en 'Het Aanvullend Advies Cariëspreventie’ te weten:

Mondhygiëne
Fluoridegebruik
Voeding

Tijdens de cursus zal aan de hand van casussen geoefend worden hoe deze 3 pijlers, via MI, met de kinderen en hun ouders te bespreken.

Docenten/sprekers

Dorothee Quant - docent/mondhygienist Marit Verschuuren - docent/mondhygienist Miranda Oude Griep - docent/Communicatietrainer

Programma

09:30-09:40 Welkom en inleiding programma
09:40-10:00 Nieuwsgierig naar de drijfveren
10:00-11:00 Wat is Gewoon Gaaf ook weer en hoe passen jullie het toe in jullie praktijk? De cursisten wordt gevraagd hoe de
implementatie van GG in hun praktijk is verlopen. Welke taak heeft ieder van jullie in de toepassing van GG? Wat gaat er
goed, waar zou volgens jullie nog wel wat verbetering in aangebracht kunnen worden? We discussiëren hierover en
delen tips en tricks met elkaar
11:00-11:15 Koffiepauze
11.15-12.30 Bespreken van de theorie van de tekst die jullie schreven voor de folder.
Wat is Motivational Interviewing ook weer?
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Toepassen Motivational Intervieuwing. De door jullie voorbereide casussen worden na een korte voorbereiding in
rollenspellen uitgewerkt. Hoewel er 2 tot 3 personen actief hun rol spelen wordt inbreng van de anderen verwacht daar
waar het een mooie aanvulling is.
14.30-14.45 Theepauze
14.45-15.30 Vervolg Toepassen Motivational Intervieuwing.
15.30-16.00 Uitreiking certificaten en evaluatie van de cursus