Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
vr 6
sep '24
1
Leergang Implantologie
€7500
|
Nijkerk
|
Dental Best Practice
60.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
Dental Best Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 6 september 2024
vr 5 september 2025
Implantologie
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

De leergang implantologie is al jaren een succes en heeft onlangs een upgrade gekregen in het programma. Zo blijven we altijd up to date en ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wat gaan we doen?  
Gedurende 10 lesdagen, waarvan 6 dagen theorie en 4 dagen praktijk, nemen we je mee in de wereld van implantologie waarbij je zelf ook 3 patiënten gaat implanteren. Gedurende deze leergang zullen veel onderwerpen de revue passeren en komen verschillende specialisten hun kennis met je delen.

Zo gaat een kaakchirurg je alles vertellen over anatomie voor orale chirurgie, gaan we het hebben over diagnostiek en radiologie (door gastspreker Kostas Syriopoulos), indicatiestelling, behandelplanning maar ook de verschillende implantaattypen, flap design, hechten én botopbouw & botsubstituten (door gastspreker Mardi)

Hoofddocent Thibaut de Jong zal je alles vertellen over de intakes en verder zal ook het implanteren in de dentate en dentate kaak, suprastructuren uitneembaar en vast (door gastspreker Jan Willem Vaartjes) én natuurlijk het implanteren zelf aan bod komen.

Een complete opleiding dus, waarbij we altijd zorgen voor een goede balans tussen theorie en praktijk. Voor het volledige programma kun je hier een kijkje nemen.

Samen met de patiënt ben je op grond van zijn/haar zorgvraag aan het einde van de opleiding in staat om verantwoorde keuzes te maken uit de verschillende behandelopties. Het is mogelijk om met je eigen implantaatmerk te werken.

De opleiding is inclusief een parallel opleidingsprogramma voor één van jouw assistenten!

Aan het eind van deze leergang is de cursist in staat om:

de patiënt voor te lichten en het behandelplan te bespreken;

indicatie en contra-indicatie gebieden te herkennen (medische anamnese, röntgenonderzoek, sociale anamnese);

op de hoogte te zijn van de hedendaagse technieken, receptuur, apparaten, materialen en instrumentarium;

vaardigheden om onder begeleiding, eigen patiënten te implanteren bij een edentate kaak en bij een solo implantaat regio element 36 of 46;

administratie op te volgen (protocollen schrijven, begrotingen op te stellen, aanvragen te versturen richting de zorgverzekeraar, verslaglegging, terugkoppeling schrijven, folders maken, website up-daten…);

de geleerde theorie praktisch toe te passen in eigen praktijk en te handelen bij eventuele complicaties;

de afgestemde nazorg en recall per patiënt toe te passen;

suprastructuur: (digitale) afdrukken nemen en het werkstuk te plaatsen.

Docenten/sprekers

Hoofddocent Thibaut de Jong (tandarts – implantoloog) GASTDOCENTEN Jan Willem Vaartjes (tandarts – implantoloog) Mardi Kwehandjaja (tandarts – implantoloog) Fatos Ringers-Kaya (monghygiënist) Kostas Syriopoulos (tandarts – radioloog) J. Zandschut (docent assisteren bij chirurgische behandelingen) Caroline Cuppens (praktijkmanager)

Programma

Lesdag 1:
Locatie: Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Gastdocenten: Kostas Syriopoulos en Caroline Cuppens

Indicaties contra-indicaties en (medische) risico’s
Het doel van deze dag is de cursist vertrouwd te maken met indicaties, risico’s en contra-indicaties in de orale implantologie. De cursist leert de prognose te bepalen van gecompromitteerde gebitselementen en in welke situaties implantaten geïndiceerd zijn. Medische gesteldheid van de patiënt wordt beoordeeld en voorzorgsmaatregelen worden besproken. Het belang van voldoende bot- en zacht weefsel en juiste implantaatpositie wordt benadrukt. Risico’s zoals infecties en bloedingen worden behandeld, evenals contra-indicaties zoals slechte gezondheid en botverlies. De opleiding biedt een grondig inzicht om weloverwogen behandelbeslissingen te nemen en complicaties te voorkomen.

Lesdag 2:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

Behandelplanning in verschillende situaties

Tijdens deze dag leert de cursist het plannen van behandelingen voor zowel de edentate en partieel dentate patiënt. Beide situaties vereisen een zorgvuldige planning om de beste resultaten te behalen.

Voor de edentate kaak concentreert de cursist zich op het begrijpen van het resorptieproces van de kaak en de impact ervan op de behandeling. De cursist leert hoe hij de mate van resorptie kunt beoordelen, classificeren en hoe dit invloed heeft op de keuze van het implantaatsysteem. We gaan ook in op de verschillende suprastructuren en hoe de juiste locaties bepaald kunnen worden voor het plaatsen van implantaten.

Voor de dentate kaak richt de cursist zich op het plannen van implantaten naast bestaande tanden. De cursist leert hoe hij de juiste positie en richting van implantaten kan bepalen, rekening houdend met de anatomie en esthetische aspecten. We zullen ook bespreken welk type implantaatsysteem het meest geschikt is voor deze situatie.

Implantaattypen

We zullen ons deze dag tevens richten op de verschillende typen implantaten die gebruikt worden in de tandheelkunde. Het begrijpen van deze implantaat typen is essentieel voor een succesvolle implantaatbehandeling. We zullen in detail ingaan op de kenmerken, toepassingen en voordelen van elk type implantaat, zodat je een goed inzicht krijgt in welk implantaat het meest geschikt is voor specifieke situatie

Lesdag 3:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

De cursist leert verschillende technieken en strategieën voor het ontwerpen van het opklappen (flappen) en het hechten van weefsels. We bespreken de volgende aspecten:

Flap design: We behandelen de verschillende flapdesigns, zoals de envelope flap, semilunaire flap en full-thickness en split-thickness mucoperiostale flap. Je leert welk flapdesign het meest geschikt is in verschillende situaties en hoe je het flapdesign kunt aanpassen aan de individuele behoeftes van de patiënt.

Incisie-ontwerp: We bespreken de juiste plaatsing en vorm van incisies voor optimale toegang tot het implantatie gebied. Je leert welke incisietechnieken het beste zijn om een goede visuele en fysieke toegang te verkrijgen en daarnaast zo minimaal invasief zijn als mogelijk.

Weefselbeheer: We gaan in op technieken voor het behoud en beheer van zacht weefsel tijdens de behandeling. Je leert hoe je weefsel kunt mobiliseren, mucosa kunt afschuiven en de juiste instrumenten kunt gebruiken om het weefsel te beschermen en te behouden.

Hechttechnieken: We bespreken de verschillende hechttechnieken en materialen die gebruikt worden in orale implantologie. Je leert hoe je de juiste hechtechniek kiest op basis van de weefselsituatie en hoe je de hechting correct kunt uitvoeren voor een optimale wondgenezing.

Complicaties en beheer: We behandelen mogelijke complicaties die kunnen optreden bij flapdesign en hechten en bespreken strategieën voor het beheer ervan. Je leert hoe je complicaties kunt voorkomen en hoe je ermee om moet gaan als ze toch optreden.

Lesdag 4:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong
Gastdocent: Mardi Kwehandjaja

Tijdens deze opleidingsdag zullen we ons concentreren op twee belangrijke onderwerpen: Botopbouw bij implantaten en tweede fase technieken.

Wanneer er een tand of kies verloren gaat, zal er verlies van harde en zachte weefsels in de kaak optreden. In sommige gevallen zal er niet genoeg bot zijn voor een implantaat. Daarom is van belang om de fundamentele principes van botopbouw te bespreken. We zullen uitgebreid ingaan op verschillende technieken en materialen die worden gebruikt voor guided bone regeneration om voldoende botvolume te hebben voor een succesvolle implantaatplaatsing. Bovendien bespreken we socket preservation om de slinking van de kaak zoveel mogelijk te voorkomen na een extractie.

Na het plaatsen van een implantaat zal er meteen een healing abutment geplaatst worden (1-fase) of op een later moment waarbij er een 2-fase chirurgische ingreep moet plaatsvinden. We zullen de concepten van 1-fase en 2-fase chirurgie uitleggen, inclusief de voordelen en de overwegingen van elke benadering. We zullen dieper ingaan op de specifieke technieken en procedures die worden toegepast tijdens 2-fase chirurgie.

Lesdag 5:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

Het huiswerk wordt vergeleken in de groep. De dag zal hoofdzakelijk gaan over de verschillende instrumenten, apparaten en implantaattypes. Hierbij wordt de historie en de toepassingen van implantologie in de tijd besproken.

Docent Thibaut de Jong zal 2 implantaten plaatsen in een edentate kaak, met nabespreking in de groep.

Lesdag 6:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

THEORIE
Verslaglegging
Protocollering
Terugkoppeling

PRAKTIJK
Zelfstandig implanteren in een edentate onderkaak met eigen assistente

HUISWERK
Structuur in verslaglegging
Eigen protocol schrijven
Structuur in terugkoppelen

Lesdag 7:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong
Gastdocenten: Jan Willem Vaartjes en Erik van Olmen

Het huiswerk wordt vergeleken in de groep. Op deze dag zal hoofdzakelijk ingegaan worden op de Guided Bone Regeneration, de verschillende soorten bot, sinuslifts, Immediate Placement & Loading, om te eindigen met de nazorg.

Docent Thibaut de Jong zal 1 implantaat plaatsen in een dentate kaak, met nabespreking in de groep.

Lesdag 8:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docenten: Thibaut de Jong

THEORIE
Verslaglegging solo operatie
Protocollering solo operatie

PRAKTIJK
Onder begeleiding van Thibaut de Jong implanteren op eigen patiënt in een dentate onderkaak met eventueel behulp van eigen assistente

HUISWERK
Eigen protocol schrijven van nazorg, recall en solo implantologie.

Lesdag 9:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong
Gastdocent: Sascha van Hummel

Presenteren casuïstiek, foldermateriaal.

Voorbereiding op examen, bespreken eigen ingebrachte casuïstiek.

Lesdag 10:
Locatie: Arnhemseweg 6 te Amersfoort
Duur: 09.30 uur – 16.30 uur
Docent: Thibaut de Jong

Afleggen examen
Onder begeleiding van Thibaut de Jong implanteren op eigen patiënt op een onderkaak met eventueel behulp van eigen assistent


Totaal 10 lesdagen van 7 uur, 1 uur pauze, 10 dagen 6 fysieke lesuren