Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 1
jan '00
BSL E_Videotutorial autotransplantatie na trauma
€42
|
e-learning
|
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
1.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
Springer Media (BSL & Springer Healthcare)
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 1 januari 3000
Bijzondere tandheelkunde
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Leerdoelen

Na afloop van deze videotutorial:

krijgt u een algemeen beeld van een autotransplantatie na trauma bij een patiënt. U leert hoe het complete behandeltraject van autotransplantatie na een trauma er globaal uitziet, van voorbehandeling, de transplantatie tot orthodontisch en prothetisch vervolg. Zodat u uw patiënten in uw eigen praktijk beter kunt adviseren voor een geschikte behandeling en tijdig kunt doorverwijzen.

Docenten/sprekers

Programma

- Inleiding
- Voorbereiden donorelement en receptorlocatie
- Verwijderen donorelement
- Verwijderen element op de receptorlocatie
- Prepareren receptorsite
- Plaatsen van het donorelement
- Stabiliseren van het donorelement
- Hechten van de donorlocatie
- Afsluiting