Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
wo 23
okt '24
Omgaan met ongewenst en agressief gedrag
€389
|
Woerden
|
Wilgh Opleidingen
6.0 uur / punten
Algemeen
Wilgh Opleidingen
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 23 oktober 2024
wo 12 februari 2025
Algemene scholing| Communicatie| Praktijkorganisatie
Communicatie|Professionaliteit

Agressie op de werkvloer komt regelmatig voor. We spreken van agressie wanneer iemand andermans grenzen overschrijdt, schade toebrengt of met woede zijn doel probeert te bereiken. In de cursus Omgaan met Agressie leren de deelnemers op effectieve wijze om te gaan met agressie op de werkvloer. Ook leren zij grip te krijgen op deze lastige situaties, waarin de emoties soms hoog oplopen.

Wat leert u tijdens de training?

Bij het omgaan met agressie is de manier van communiceren heel belangrijk. Immers, gedrag lokt een reactie uit. Door de manier van communiceren te herkennen (en te kiezen) kunnen we beter omgaan met agressie. De deelnemers aan de cursus: 

 • Leren agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen door te observeren en te luisteren;
 • Krijgen inzicht in de eigen manier van reageren op agressie;
 • Leren de verschillende soorten agressie te onderscheiden;
 • Leren klantgericht en agressie-verminderend op te treden;
 • Leren inschatten wanneer een agressie-incident niet meer is te beïnvloeden;
 • Leren een incident bespreekbaar te maken en, indien nodig, nazorg te vragen;
 • Ontwikkelen mentale weerbaarheid.

Het programma

Ochtenddeel:

 • Introductie training en kennismaking;
 • Non-verbale en verbale agressie herkennen;
 • Grenzen aan beïnvloedbaarheid (agressiepiramide);
 • Kennis over agressietechnieken;
 • Observatieoefening agressie.

Middagdeel 2:

 • Oefenen met agressie-reducerende technieken (rollenspel);
 • Techniek en inzicht in veilig werken;
 • Agressiebeleid, protocol;
 • Registratie, nazorg;
 • Evaluatie.

De deelnemers oefenen met elkaar, met de trainer en met een acteur. Ze spelen cliëntsituaties na met de acteur en ze krijgen feedback. Daarna oefenen de deelnemers met diverse gedragsvormen. Ze leren technieken aan om gedrag in te schatten en te de-escaleren.

Docenten/sprekers

Arjan Sikking

Programma

Het programma op grote lijnen (zie voor details het lesplan in de bijlage)

Ochtenddeel:

Introductie training en kennismaking;
- Non-verbale en verbale agressie herkennen;
- Grenzen aan beïnvloedbaarheid (agressiepiramide);
- Kennis over agressietechnieken;
- Observatieoefening agressie.

Middagdeel:
- Oefenen met agressie-reducerende technieken (rollenspel);
- Techniek en inzicht in veilig werken;
- Agressiebeleid, protocol;
- Registratie, nazorg;
- Evaluatie.