Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

vr 13
sep '24
Slijmvliezen en parodontium: alarmsignalen
€269
|
Utrecht
|
SCEM Conference Services / Education Permanente
4.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
SCEM Conference Services / Education Permanente
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 13 september 2024
Kaakchirurgie en mondziekten| Parodontologie| Preventie| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap
Het belooft een boeiende en informatieve dag te worden, gewijd aan het (periodieke)
mondonderzoek in de algemene praktijk. Tijdens deze verdiepende sessie gaan experts op
het gebied van mondgezondheid MKA-chirurg Saskia Strijbos en parodontoloog Julio Villalba
Recuerda in op de detectie en behandeling van slijmvliesafwijkingen en parodontale problemen.
In de ochtend staan het parodontium en mondslijmvlies centraal, van de anatomie en
de normale kenmerken van een gezonde mond tot het herkennen van de verschillende
mondslijmvliesafwijkingen; variërend van witte en rode laesies, blaarvorming en infecties tot
auto-immuunziekten en oncologie. Er worden praktijkvoorbeelden gedeeld waarmee je inzicht
krijgt in de diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen. Het laatste thema van de
ochtend zijn de alarmsignalen in botstructuren. Wat zijn de rode vlaggen?
De middag begint met het belang van een gezond parodontium. Parodontale problemen zoals
hyperplasie, laesies en lichen planus worden besproken. Ook kijken we naar antibioticagebruik
bij initiële parodontale behandeling en het paro (preventie)protocol met haar dilemma’s. De dag
wordt afgesloten met het hoofd-hals-protocol en het oncologisch behandeltraject.
Er worden tal van beelden en casussen uit de dagelijkse praktijk getoond om de kennis te
versterken en dilemma’s te bespreken. Er is ruimte voor interactie en discussie, zodat ook al uw
vragen worden beantwoord. Daarom, mis deze verdiepende sessie niet

Docenten/sprekers

Villalba Recuerda • parodontoloog NVvP, Centrum voor Parodontologie Tilburg/Praktijk voor Parodontologie en Implantologie, ‘s-Hertogenbosch S.A.M. Strijbos • MKA-chirurg, Hagaziekenhuis, Den Haag

Programma

Programma

Sprekers:
Julio Villalba Recuerda, parodontoloog NVvP, Centrum voor Parodontologie Tilburg/Praktijk voor
Parodonotologie en Implantologie, ’s-Hertogenbosch
Saskia Strijbos, MKA-chirurg, Hagaziekenhuis, Den Haag

09.30 uur Ontvangst en registratie

10.00 uur Introductie

10.10 uur De sleutel tot gezondheid begint bij een gezonde mond: de intrigerende
kenmerken van een gezond parodontium en slijmvlies
Hoe zat het ook alweer met de normale anatomie en fysiologie van een gezonde mond. Denk bijv. aan gingiva fenotypen en raciale pigmentatie.

10.30 uur The dark side van zachte weefsels: parodontium en slijmvliezen
Wat zijn alarmsignalen en rode vlaggen in weke delen? En hoe bespreek je deze
vervolgens met de patiënt.

11.30 uur Pauze

12.00 uur The dark side van harde weefsels: botpathologie
Welke alarmsignalen zijn er bij het bekijken van botstructuren, zowel klinisch als
röntgenologisch. Aan bod komen o.a. medicatie-gerelateerde osteonecrose en
osteomyelitis.

12.45 uur Lunchpauze

13.45 uur Paro-puzzel: dilema’s paro(preventie)protocol, antibioticagebruik ontcijferd
Wat zijn de beslismomenten in het protocol? Wanneer verwijs je naar de parodontoloog? Wat zijn de indicaties voor antibioticagebruik bij initiële parodontale behandeling en wanneer geef je antibioticaprofylaxe.

14.30 uur Een ‘niet-pluis’ gevoel; wat nu?
Hoofd-halskanker is in de afgelopen 30 jaar toegenomen van ongeveer 2000 naar ruim 3000 diagnoses per jaar. Er wordt een praktische handlijn aangereikt om deze patiënten niet ‘over het hoofd te zien.

15.00 uur Pauze

15.30 uur Het oncologietraject onder de loep
Als er eenmaal mondkanker is vastgesteld, gaat de patient vaak een intensief
behandeltraject in dat grotendeels buiten het zicht van de primaire verwijzer plaatsvindt. De behandeling heeft vaak grote gevolgen voor de mondgezondheid. Welke adviezen geef je hen?

16.15 uur Conclusies en afsluiting