Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
wo 25
sep '24
Basistraining Bedrijfshulpverlening (BHV)
€155
|
Helmond
|
Gifeco Training & Advies
7.0 uur / punten
Algemeen
Gifeco Training & Advies
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 25 september 2024
vr 11 oktober 2024
vr 1 november 2024
wo 11 december 2024
Algemene scholing| Praktijkorganisatie| Preventie
Maatschappelijk handelen

Na afloop van deze training voldoen de cursisten aan de eisen die in de Arbowet staan beschreven om als Bedrijfshulpverlener (BHV-er) te kunnen optreden. 

Docenten/sprekers

Docenten zijn erkend BHV instructeur.

Programma

Programma Basistraining BHV.


8.30 - 12.30 uur onderdeel brand & ontruiming met o.a. de volgende onderwerpen :

• De taken van de bedrijfshulpverlener en de wettelijke kaders;
• Waarom een bedrijfshulpverleningsorganisatie?;
• De veiligheid van gebouwen en de informatieverstrekking bij een calamiteit;
• De beeldvorming (het beoordelen van gevaarlijke situaties);
• Het gevaar van rook;
• Het veilig openen van deuren;
• Een overzicht en de uitleg van de kleine blusmiddelen;
• Het praktijkgedeelte blussen.

12.30 – 13.00 uur pauze

13.00 – 17.00 uur onderdeel levensreddend handelen met o.a.:

• De 5 belangrijke punten bij hulpverlening;
• De benadering van een slachtoffer, het stellen van een diagnose (via ABC-protocol);
• Een 112 melding maken;
• Reanimatie ( inclusief AED);
• Praktische casussen.

Bij de praktische casussen zullen situaties worden besproken die tijdens het dagelijkse werk voor kunnen komen. Cursisten leren te herkennen wat er aan de hand is (mede door toepassing van het ABC protocol) en hier snel en goed op te reageren.

Het praktijkgedeelte blussen zal in de buitenlucht plaatsvinden. Voor passende beschermende kleding wordt gezorgd.