Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
di 18
jun '24
'Praktische vertaalslag van trauma in de mondzorg'
€52
|
|
Dentiva
Dentiva
Deze cursus wordt ook gegeven:
di 18 juni 2024
Praktijkorganisatie| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Het behandelen van trauma en spoedgevallen vraagt om een aparte benadering in de praktijk. Zelfs als je deze behandelingen uitbesteedt, blijf je als praktijk en praktijkhouder verantwoordelijk voor jouw patiënt. Belangrijk dus om voordat een spoedgeval zich voordoet, een goede aanpak klaar te hebben liggen.

Om de basiszaken goed op orde te hebben, moet binnen minimaal het volgende helder zijn voor iedereen binnen de praktijk:

Hoe snel moet een patiënt terecht kunnen? Wat moet je over deze behandelingen vastleggen? Hoe grondig moet de triage zijn, waarbij een medewerker mogelijk een inschatting maakt van de urgentie? De uitgeslagen tand is natuurlijk altijd spoed, maar hoe zit dat bij andere gevallen?

Alexander Tolmeijer en Dick Barendregt geven antwoorden tijdens dit webinar. Centraal daarbij staat welke handelingen essentieel zijn voor behoud van het parodontaal ligament en vitaliteit.

Programma
20.00 – 21.15 uur  ''Praktische vertaalslag van trauma in de mondzorg'
                              Alexander Tolmeijer en Dick Barendregt
21.15 – 21.30 uur  Ruimte voor aanvullende individuele vragen over de onderwerpen


Onderwerpen die aan bod komen:

  • Wat is spoed?
  • Hoe snel moet je iemand kunnen zien?
  • Welke eisen worden er gesteld aan bereikbaarheid?
  • Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor de triage?
  • Verslaglegging van spoedgevallen
  • ???????Organisatie van de spoeddienst, of het uitbesteden daarvan

Docenten/sprekers

Alexander Tolmeijer Dick Barendregt

Programma

Programma
20.00 – 21.15 uur Praktische vertaalslag trauma in de mondzorg
Alexander Tolmeijer en Dick Barendregt
21.15 – 21.30 uur Ruimte voor aanvullende individuele vragen