Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

di 17
sep '24
DentTalk webinar Pulpotomie: if it ain’t broken, don’t fix it (DentTalk webinar, ontwikkeld door NTVT)
€50
|
|
Prelum Uitgevers
Prelum Uitgevers
Deze cursus wordt ook gegeven:
di 17 september 2024
Endodontologie| Kaakchirurgie en mondziekten| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

De pulpotomie als serieuze behandeloptie bij pulpitis in blijvende gebitselementen is de laatste jaren aan een opmars begonnen. De succespercentages zijn spectaculair als je de literatuur erop naslaat. Sterker nog, pulpotomie in plaats van de traditionele wortelkanaalbehandeling blijkt vaak de betere keuze. Veel tandartsen zien een pulpotomie echter toch meer als een inferieure of spoedbehandeloptie, waarna er alsnog een ‘echte’ wortelkanaalbehandeling moet plaatsvinden. Met uitspraken als “pulpotomie is uitstel van executie, je ontkomt toch niet aan een endo” en bevestiging daarvan doordat na een (niet goed geïndiceerde of niet goed uitgevoerde) pulpotomie het gebitselement toch weer pijnklachten gaat geven, blijft dit een hardnekkig verschijnsel.

Als je echter zorgt voor een goede indicatiestelling na adequate diagnostiek, plus een goede uitvoering van de pulpotomie, met de juiste materialen, dan blijkt pulpotomie voor een bepaalde groep patiënten een uitstekende behandelkeuze.

In deze DentTalk webinar vertellen Eric Meisberger en Marleen de Groot in een uur overzichtelijk de indicatiegebieden, de do’s en de don’ts en de ins en (zeker ook de) outs van de pulpotomie bij pulpitis. Hierna zul je pulpotomie van een blijvend gebitselement niet meer bij voorbaat als inferieure keuze beschouwen!

Tijdens de webinar op dinsdag 17 september 2024 is het mogelijk om vragen te stellen via de V(raag) & A(ntwoord)-functie in het webinarprogramma. 

Leerdoelen
In deze DentTalk webinar leer je:

  • Wanneer een pulpotomie een goede behandeloptie kan zijn;
  • Welke pulpotomieën je voorspelbaar kunt uitvoeren;
  • Hoe je een pulpotomie kunt uitvoeren;
  • Over de valkuilen en oplossingen bij problemen bij het indiceren en het uitvoeren van een pulpotomie.

Docenten/sprekers

Docenten: Marleen de Groot heeft een algemene praktijk in Groningen waar zij, vaak op verwijzing, veel (gecompliceerde) endodontische behandelingen uitvoert. Voorts is zij als tandarts-docent werkzaam op het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen en staflid in de expertisegroep Endodontologie. Ze schrijft en redigeert daarnaast met regelmaat artikelen over endodontie, heeft voor tandartsen nascholingscursussen over endodontologie gegeven en is ook medeauteur van het studieboek Endodontologie dat vorige zomer bij BSL is verschenen. Marleen is sinds februari 2024 redacteur van het NTVT. Eric W. Meisberger is tandarts en als klinisch docent werkzaam bij de sectie Restauratieve Tandheelkunde en Biomaterialen van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMC Groningen. In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde van het Martini Ziekenhuis in Groningen houdt hij zich voornamelijk bezig met endodontische behandelingen op verwijzing. De behandeling van de getraumatiseerde pulpa en het werken met vergroting in de tandheelkunde hebben zijn bijzondere interesse. Moderator: Dr. James Huddleston Slater is tandarts-gnatholoog, klinisch epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT.

Programma

Webinar: Pulpotomie: if it ain’t broken, don’t fix it. Verwijder de oorzaak, behoud het goede.
(DentTalk webinar ontwikkeld door NTVT), dinsdag 17 september 2024, 20.00 - 21.00 uur

De pulpotomie als serieuze behandeloptie bij pulpitis in blijvende gebitselementen is de laatste jaren aan een opmars begonnen. De succespercentages zijn spectaculair als je de literatuur erop naslaat. Sterker nog, pulpotomie in plaats van de traditionele wortelkanaalbehandeling blijkt vaak de betere keuze. Veel tandartsen zien een pulpotomie echter toch meer als een inferieure of spoedbehandeloptie, waarna er alsnog een ‘echte’ wortelkanaalbehandeling moet plaatsvinden. Met uitspraken als “pulpotomie is uitstel van executie, je ontkomt toch niet aan een endo” en bevestiging daarvan doordat na een (niet goed geïndiceerde of niet goed uitgevoerde) pulpotomie het gebitselement toch weer pijnklachten gaat geven, blijft dit een hardnekkig verschijnsel.

Als je echter zorgt voor een goede indicatiestelling na adequate diagnostiek, plus een goede uitvoering van de pulpotomie, met de juiste materialen, dan blijkt pulpotomie voor een bepaalde groep patiënten een uitstekende behandelkeuze.

In deze DentTalk webinar vertellen Eric Meisberger en Marleen de Groot in een uur overzichtelijk de indicatiegebieden, de do’s en de don’ts en de ins en (zeker ook de) outs van de pulpotomie bij pulpitis. Hierna zul je pulpotomie van een blijvend gebitselement niet meer bij voorbaat als inferieure keuze beschouwen!

Tijdens de webinar is het mogelijk om vragen te stellen aan de docent via de V(raag) & A(ntwoord)-functie in het webinarprogramma. 

Onderwerpen:
Pulpotomie
• Historie
• Pulpadiagnostiek

Indicatiegebieden
• Pulpitis
• Trauma

Behandelbeslissing
• Werkdiagnose: plan, werkelijke diagnose
• Uiteindelijke uitvoering van de pulpotomie
• Vuistregels