Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
za 12
okt '24
Congres Sporttandheelkunde
€375
|
Arnhem
|
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
6.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
za 12 oktober 2024
Algemene scholing
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Sport en tandheelkunde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; sport kan van invloed zijn op de mondgezondheid en omgekeerd kan het gebit de geleverde sportprestaties weer beïnvloeden. Op het eerste Nederlandse sporttandheelkundecongres maakt u kennis met deze veelzijdige interactie tussen sport en tandheelkunde.   

Er gaat tijdens dit congres een wereld open voor iedereen die te maken heeft met patiënten die topsport bedrijven, maar ook met patiënten die sporten op recreatief niveau. Het is enorm van belang dat er naast sportartsen ook sporttandartsen zijn. Internationaal is hier veel aandacht voor, terwijl dit in Nederland vooralsnog achterblijft. Er zal deze dag worden ingegaan op het belang van traumapreventie met behulp van mondbeschermers, evenals op de gebitsscreening bij (top)sporters en de invloed van sportvoeding op de mondgezondheid. Daarnaast wordt stilgestaan bij speeksel, dat van grote invloed kan zijn bij het leveren van topprestaties. Ook zal het belang van onbelemmerde ademhaling in relatie tot het gebit aan bod komen.

Na deze dag kijkt u met een frisse en meer volledige blik naar sportende patiënten en kunt u vragen omtrent zaken als gebitsletsel, gebitsbeschermers en sportdranken beter beantwoorden.   

Nederlandse Vereniging voor Sporttandheelkunde 
Aansluitend aan dit congres wordt de Nederlandse Vereniging voor Sporttandheelkunde (NVvST) opgericht. Het doel van de NVvST is om door middel van het organiseren van cursussen en congressen, de kennis in Nederland omtrent de relatie tussen sport en tandheelkunde te bundelen en te vergroten. De vereniging zal een vraagbaak zijn met up-to-date kennis ten behoeve van (top-)sporters en hun begeleiders. Iedereen die de sporttandheelkunde een warm hart toedraagt wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van deze vereniging. 

Docenten/sprekers

Stavros Avgerinos Yasmijn van der Zander Erik Reukers en Jeroen Liebregts Sergio Bizzarro Michiel Lieshout

Programma

09:00 Ontvangst en registratie

09:30 Opening en welkom

09:40 Lezing 1: An introduction to sportsdentistry (EN)

10:40 Lezing 2: Gebitsscreening bij topsporters

11:25 Ochtendpauze

11:45 Lezing 3: Gebitsbeschermers: wat, waarom en hoe?

12:15 Lezing 4: Twee traumacasussen met verschillende benaderingen

13:00 Lunchpauze

14:00 Lezing 5: Invloed van sportvoeding op de mondgezondheid

14:30 Lezing 6: Sport en speeksel

15:00 Lezing 7: Ademhaling en sportprestaties

15:40 Middagpauze

16:00 Lezing 8: Sporttandheelkunde: onbekend maakt onbemind?

16:30 Oprichtingsvergadering Nederlandse Vereniging voor Sporttandheelkunde (NVvST)

17:00 Borrel